Welkom bij Buurtbemiddeling Beverwijk

Iedereen wil graag wonen in een prettige en veilige omgeving. Soms gebeurt er iets tussen buren waardoor dit wordt verstoord.

Hoe kun je hier mee omgaan? En hoe maak je goede afspraken met elkaar?
Buurtbemiddeling kan in veel situaties helpen. Wij richten ons op herstel van communicatie en de kracht van mensen om zelf hun conflicten op te lossen.

Hoe werken wij?

Nadat u telefonisch of per e-mail contact met ons heeft gehad, komen twee van onze bemiddelaars bij u langs. Bij hen kunt u uw verhaal kwijt. Vervolgens gaan zij in gesprek met uw buren.

Als u en uw buren allebei instemmen met een gezamenlijk gesprek, dan nodigen wij u uit voor een bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie. Dit is meestal in een buurthuis van Welzijn Beverwijk. Tijdens dit gesprek zoekt u samen naar passende oplossingen. Onze bemiddelaars begeleiden op neutrale wijze dit gesprek.

Waarom buurtbemiddeling:

  • Buurtbemiddeling is gratis
  • Bemiddelaars treden bemiddelend op tussen u en de buren
  • Bemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen
  • Bemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal
  • Geen justitie of politie, samen zoeken we eerst naar een passende oplossing voor het conflict.

Hoe werkt het? Bekijk de video!

In deze video leggen wij uit hoe buurtbemiddeling werkt.

Buurtbemiddeling is een dienst van :