Bemiddeling

Het kan soms voorkomen dat u zich niet prettig of veilig voelt in uw buurt. Communicatie met buurtbewoners is een belangrijk middel om uw gevoel van veiligheid te verbeteren.

Buurtbemiddeling Beverwijk of Heemskerk kan u helpen om met uw buurtgenoten in gesprek te gaan, waarbij iedereen de ruimte krijgt om zijn verhaal te doen. Zo werken de buren samen met de bemiddelaars toe naar een oplossing en herstelde communicatie.

Grond / Overpad
Geluidsoverlast
Tuin of tuinafscheiding
Intimidatie